Baggrund og referencer

Jeg er kommunikatør, konsulent, netværker, foredragsholder, webmaster og journalist, og jeg har arbejdet i faget siden midten af 80′erne, herunder trykte medier, radio / tv og web.

Uddannelse:
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Københavns Universitet.

Baggrund:
Ti år med rådgivning og andre kommunikationsopgaver for private og offentlige organisationer, incl. et projekt under EU kommissionen (FP7). Desunden tyve års erfaring med journalistik for bl.a. Danmarks Radio, Sundhedsstyrelsen, TDC, HK, Ugebrevet Mandag Morgen, dagspresse, magasiner, samt stat, (amter) og kommuner.