Hjem » Det kan jeg tilbyde » Kom krisen i forkøbet

Når præsten uventet skal til at forberede en kirkelig handling, får hun brug for mange af sine kompetencer og værktøjer, uanset om anledningen er et bryllup eller en begravelse, og det samme er på en måde tilfældet, når det gælder pludselige begivenheder i en virksomhed.

Krisen har sit modstykke i den pludselige succes, men når man ser på de faglige udfordringer i kommunikationen, er der flere fælles træk. Man skal handle hurtigt, kontakte de rigtige mennesker, og man skal have timingen i orden. Frem for alt skal man have en kommunikationsstrategi – og bruge den!

 1. Et lille familieejet designfirma vinder en international pris og bliver med ét kimet ned af journalister, kolleger og virksomheder, der vil samarbejde. Ejerne får meget travlt.
 2. En elektronikvirksomhed mister en række kunder pga ændringer i markedet og må derfor lukke flere afdelinger. Både kunder og medarbejdere reagerer, nogle endda voldsomt.

I begge tilfælde vil der være behov for at kommunikere de rigtige budskaber til de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt. Både succes og tilbagegang kan give anledning til reaktioner, man skal handle korrekt på. De kan komme fra fx kunder, forbrugere, konkurrenter, medier og myndigheder, eller flere af disse i forening.

Hvis virksomhedens udmeldinger kan tolkes på flere måder, kan bl.a. medierne skabe en fordrejet version af sandheden, som det kan være meget svært at mane i jorden. Og er man for sent eller for tidligt ude med sine budskaber, kan det påvirke omgivelsernes reaktion i negativ retning. Uanset om man er på fallittens rand eller har vundet en Nobel-pris. Men den største udfordring er naturligvis krisen – her er en række gode råd:

Krisen – det hurtige overblik:

1. Er mennesker eller dyr udsat for fare?
2. Få overblik over fakta: Hvem, hvad, hvor, hvornår, hvorfor?
3. Hvem er involveret, og hvem skal involveres? Myndigheder, eksperter, andre?
4. Konsekvenser: Har begivenheden konsekvenser for samfundet/grupper/naboer?
5. Hvor er medierne? Har de allerede historien? Facebook, Twitter?

 

Den grundige køreplan:

 1. Skab jer et overblik. Hvor stor/alvorlig er udfordringen?
 2. Hvordan er tidshorisonten?
 3. Hvordan er jeres økonomiske situation, hvad kan vindes/tabes?
 4. Hvem i firmaet skal være ansvarlig for krisekommunikationen?
 5. Opstil et foreløbigt budget for den ekstraordinære kommunikation. Husk at tage højde for udgifter til evt. underleverandører (trykkeri, fotograf, webdesign, etc)
 6. Hvis ikke I har én ansat, så kontakt en professionel kommunikatør mhp. at få udarbejdet en krisestrategi. Få aftalen med vedkommende etableret hurtigt, så tiden ikke spildes. Aftal en præcis arbejdsdeling med ham/hende.
 7. Hvem skal tage sig af henvendelser, dokumentation, udsendelser, etc?
 8. Tag kontakt til evt. ekstra personale, der skal involveres, og sørg for at de bliver klædt på til opgaven.
 9. Er infrastrukturen klar? Rådighed over (ekstra) telefon, internet, mødelokale?
 10. Hvem tager telefonerne og hvornår? Arbejdsdeling, kompetenceområder.
 11. Husk at dokumentere hele forløbet, det kan blive værdifuldt senere.
 12. Evaluér hele forløbet bagefter, især mht økonomi, presse og goodwill.


Den professionelle kommunikatør vil kunne bidrage ved fx at:

 • Være sparringspartner/spindoktor for ledelsen, især ifm. mødet med pressen.
 • Kortlægge og prioritere relationerne til de af virksomhedens interessenter, der har betydning for sagen.
 • Planlægge en mediestrategi – proaktivt/reaktivt
 • Etablere kontakt til relevante journalister i dags- og fagpresse samt netmedier
 • Udforme de budskaber, der skal bruges i fx pressemeddelelser og på nettet.
 • Koordinere den interne kommunikation (hvis relevant)
 • Vælge de relevante kommunikationskanaler

Vær på forkant – få udarbejdet en professionel kommunikationsstrategi incl. kriseberedskab. Ring eller skriv til mig nu.

Print Friendly, PDF & Email