Hjem » Horizon 2020 » Hvad er forskningskommunikation?

Forskningsformidling betyder at gøre videnskabelige rapporter og artikler tilgængelige for et bredere publikum, dels via en sproglig/journalistisk bearbejdning, dels via øget tilgængelighed, fx via nettet.

Forskningskommunikation er derimod en parallel til det man gør i erhvervslivet (corporate communication): En forskergruppe/et institut tilstræber at indarbejde kommunikationen lige fra starten, analysere interessenter, udarbejde strategi, planlægge kommunikationskanaler, osv. Produktion af viden i stedet for fysiske varer.

Forskningskommunikation er et område, der i Danmark stort set ikke er analyseret eller beskrevet. Mange danske og internationale forskningsprojekter (fx i EU-regi) har det problem, at kommunikationsdelen er af ringe kvalitet, hvilket igen påvirker forskningens kvalitet og image.

Print Friendly, PDF & Email