Hjem » De var røde, gule, grønne og blå…

De var røde, gule, grønne og blå…

Konferencer med indbygget networking giver deltagerne et løft i retning af at skabe nye kontakter og møde andre holdninger – på tværs af faggrupper

I december fortalte jeg, at jeg ville tage min egen medicin og prøve mit koncept for bedre konferencer med god plads til networking. Det var en tvilling-konference, som fandt sted både i Århus og dagen efter i København. Det oprindelige indlæg ligger her.

Den korte version lyder: Det lykkedes, trods knaphed på tid og ressourcer. Et tydeligt koncept og længere pauser gav bonus, men der er også plads til forbedringer.

 

Sådan gjorde vi:

  • På hjemmesiden annonceres konceptet: At networking på tværs af baggrund er en integreret del af konferencen, kamkonference.dk.
  • Ved registreringen får deltagerne et program, hvor bagsiden forklarer idéen med networking.
  • Navneskiltene til de 100 deltagere er forsynet med en farvekode, og bag på skiltet står de 8 kategorier, vi har opdelt deltagerne i, med tilhørende farve.
  • Først på dagen får deltagerne fra talerstolen en lille peptalk, der opfordrer dem til at snakke på tværs og udnytte pauserne, hvoraf nogle helt bevidst er gjort længere end sædvanlig.

På illustrationerne er vist en ”dummy” af et navneskilt, for og bag.

 

Hvordan virkede det så?

Grundet mangel på ressourcer var der kun én opfordring til evaluering: En mail nogle dage efter konferencen. Ingen tid til at lave online skema, men det ville næppe have fået flere til at svare, ifølge mine erfaringer.

Man kan ikke lave statistik på 20 mails med feedback, men det kvalitative billede ser sådan ud.

  • ”Helt nyt for mig” ”Rigtig godt med netværk og navneskilte” ”Networking fungerede ok – jeg nåede at tale med 5-6 personer og fik et par visitkort”
  • ”Fint med de relativt lange pauser, hvor man kunne få snakket med både bekendte og nye mennesker”
  • ”Den håndfaste opfordring til at skabe netværk fungerede fint, også selv om nogle af os var farvekodet forkert”
  • ”Fint at I decideret opfordrede til at blande os og søge nye kontakter, for så var det ligesom “legalt” at gå hen til nogle helt fremmede og indlede en snak eller lytte med.”
  • ”Rigtig fint med networking, fint at blive “tvunget” til det.  Rigtig rigtig fint arrangement og super initiativ, flere af dem, tak.”

Ingen var kritiske over for idéen. Sammenholdt med de mundtlige udsagn på konferencen vil jeg tillade mig at konkludere, at konceptet virkede efter hensigten. Men der kom også konstruktiv kritik, som opfordrede os til at udbygge konceptet:

Jeg kunne have tænkt mig, at der blev givet lejlighed til en lidt organiseret networking, fx 10 min. til at introducere sig til højre og venstre, bagved og foran. Det havde givet mulighed for et større kendskab til hinanden i pauserne. Det kunne være en af disciplinerne efter hvert indlæg. Der kunne stadig hentes kaffe og vand – ville sagtens kunne nås.

Efter frokosten kunne deltagerne så skifte placering … altså møde nye “kollegaer”.

Forslag til indledende spørgsmål … for de der kan blive lidt mundlamme … og give anledning til lidt smil og grin, så er isen brudt.

Nogle mennesker er ikke så ekstroverte at de finder det let at snik-snakke i pauserne. Med en indledende introduktion bliver det lettere.

 

Min konklusion:

Den gamle traver: Forberedelse og viden om målgruppen udgør den halve succes. Faktisk havde jeg lavet en række spørgsmål, man kunne bruge for at bryde isen, men de blev droppet i 11. time af praktiske grunde. En fejl.

Der er stor forskel på folks erfaringer og kompetencer mht. networking. Derfor er det vigtigt at forsøge at få noget at vide om hvad målgruppen er vant til i deres arbejdsliv.

En endnu mere håndfast styring vil være en fordel. Den vil skræmme nogle stykker væk, men jeg tror til gengæld det ville betyde succes for langt flere – nemlig dem, der har svært ved at kontakte nye, men gerne vil.

Det er IKKE en selvfølge i alle fora, at alle er forsynet med blok, kuglepen og visitkort. Her bør man gøre en lavpraktisk indsats.

Alt efter situationen vil det være ideelt, hvis man via nettet gav mulighed for at fortsætte med at netværke efter konferencen. Én af deltagerne nævnte selv en Facebook gruppe som en mulighed. Men det kommer helt an på konteksten.

 

Hvorfor er networking vigtigt?

Ja, hvorfor?  Det handler jo dybest set om at få et fagligt udbytte med hjem. De kloge holder oplæg for alle os andre, og vi kan så bagefter stille spørgsmål, lige som i skolen.

Hvad er faglighed? Hvis det kun handler om at tilegne sig ny viden, ville det være nemmere og billigere at køre det hele online, som webinar. Men faglighed er også at møde andre fagfolk, der har en helt anden holdning eller nogle andre erfaringer end én selv. Nye kontakter, der måske kan blive guld værd i den dagligdag, vi vender hjem til efter konferencen.

Se mere om mine erfaringer og idéer her.

Du er meget velkommen til at kommentere og komme med hints og kritik!

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *