Der skal to til et parløb

racing-bikes-438851_640

Nu er jeg igen inviteret med som partner i en ansøgning om et EU-projekt (Horizon 2020). Jeg skal stå for kommunikationen i et sundheds R&D projekt, og der deltager 8 andre partnere fra resten af Europa. Jeg har allerede sparret en del med koordinatoren omkring formuleringen af formål og forventet ”impact”, og det har været rigtig frugtbart.

Det slog mig pludselig, at dette var en usædvanlig proces. Det er nemlig langtfra en selvfølge, at ledelsen af et projekt eller en virksomhed husker at køre tæt parløb med kommunikationschefen – ofte bliver han/hun desværre præsenteret for færdige formuleringer og køreplaner, der er fastlagt uden kommunikationsfaglig medvirken.

Naturligvis har en leder altid det sidste ord, men det er jo ikke for sjov, at man i virksomheden/gruppen omgiver sig med folk, der har andre kompetencer end ledelsen. Vi gør det, vi er bedst til. I EU projekterne har det hidtil ofte været sådan, at man først fik hele projektansøgningen på skinner – og så i 11. time kom i tanker om ”noget med kommunikation og formidling”.

Det betød, at ansøgningen desværre ofte bhorizon_2020lev søsat med et indbygget handicap, fordi det var for sent at rette op på kommunikationsdelen. Men jeg tror, at denne mentalitet nu er ved at ændre sig til det bedre. I hope so.

Jeg skal lige tilføje, at Horizon 2020 jo er gambling på højt plan. Om ca. fire måneder får vi at vide, om vi er sluppet igennem fase 1, og hvis vi så går videre til ”slutrunden”, går der yderligere nogle måneder før vi får besked om hvorvidt der er jackpot.

Der er rigtig mange nitter i det lotteri – men det er som i et 6-dagesløb: Hvis man er god til at køre parløb, er chancerne større.

Autentisk kommunikation

JM GOADet gi’r pote at være tro mod sig selv i sine relationer til omgivelserne. Det kunne stå i enhver bog om personlig udvikling, men jeg tænker faktisk på livet som selvstændig og de signaler, vi udsender til omverdenen.

I erhvervslivet har man i mange år talt om autentisk ledelse, om kvaliteter som personligt potentiale, integritet og engagement. Men det gælder også Read more